Việt Nam
Trang chủ > Việt Nam > Chính sách / kinh tế Chính sách / kinh tế

 

       Kinh tế:

 

       Năm 2010 GDP  đạt 104.6 tỉ USD, với mức GDP bình quân đầu người là 1.218 USD. Theo dự báo của Gold-Sachs vào tháng 11/2005 Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 17 trên thế giới với mức GDP là 436 tỉ USD và mức GDP bình quân đầu người đạt mức 4.357 USD vào năm 2005. Theo dự báo của PricewaterhouseCoopers vào năm 2008, Việt Nam có thể trở thành nền kinh thế mới nổi phát triển nhanh nhất thế giới. Với mức tăng trưởng khoảng 10%/năm, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể bằng 70% nền kinh tế Anh vào năm 2050.

 
 
Copyright © 2012, Red Sun Energy JSC, All Rights Reserved
Bộ sưu tập | Liên lạc với chúng tôi